การเกิดขึ้นของธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier

การเกิดขึ้นของธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier

การเกิดขึ้นของธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier

สำหรับการเกิดขึ้นมาของธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier ที่จะเกิดขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ ของทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมา เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรื่อยๆ โดยการเกิดธารน้ำแข็งนี้ โดนจะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลอส กลาซิอาเรส ซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Santa Cruz  ซึ่งจะอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินา โดยจะมี ธารน้ำแข็ง โดยที่นักท่องเที่ยว มักจะมาท่องเที่ยว เพื่อเที่ยวชมกันอย่างมากมาย เพราะว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้ จะมีความสวยงามากๆ เพราะถือว่ามีความ สวยมหัศจรรย์จน UNESCO ได้ยกให้เป็น มรดกโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1981 อีกด้วย ซึ่งถือว่ามีความสวยงาม มากๆเลยล่ะ ของทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา

ซึ่งธารน้ำแข็ง Perito Moreno Glacier โดยจะมีขนาดความกว้าง ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยความสูงนั้นจะอยูที่ 74 เมตร  หรือประมาณ 240 ฟุต โดยวัดจากระดับผิวน้ำ โดยธารน้ำแข็งนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเมื่อหลายพันปีก่อน ในพื้นที่แห่งนี้ โดยจะถูกปกคลุมเต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง นั้นเอง แต่เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง มีความอุ่นขึ้นกว่าเดิม   เพราะฉะนั้นแล้ว น้ำแข็งเหล่านั้น จึงได้มีการละลายออกมา จนมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เท่าที่ปัจจุบันนั้นเก็นกันอยู่ ซึ่งการมาท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวนั้น ต่างใจจดจ่อรอชมความสวยงามของธารน้ำแข็ง และฟังเสียงก้อนน้ำแข็งยักษ์ ที่มีการหล่นลงสู่ ทะเลสาบ Argentino  กันอย่างตื่นเต้น และชมความสวยงามที่ธารน้ำแข็ง ทางธรรมชาติ ที่สวยงามของโลกอีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก : soccersuck.com

ธรรมชาติของภูเขาไฟดาลลอล

ธรรมชาติของภูเขาไฟดาลลอล

ธรรมชาติของภูเขาไฟดาลลอล

สำหรับธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม และยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ เพราะภูเขาไฟดาลลอล ซึ่งจะถือว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามอีกสถานที่ เพราะด้วยความสวยงาม ยังถือว่า เป็นสถานที่ทีมีความอันตราย เพราะว่าจะถือว่าเป้นดินแดนแห่งความตาย ที่มีการกล่าวขานเอาไว้ ซึ่งบ่งบอกได้ว่า ถือเป็น 1 ใน 10 สถาน ที่มีความอันตราย และไม่ควรที่จะเข้าไปเลยล่ะ ภูเขาไฟดาลลอล  ซึ่งเป็นสถานที่อันตราย เพราะฉะนั้นหากว่าเป็นธรรมดามนุษย์ เพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอตามธรรมชาติ ซึ่งผู้คนมักจะเข้าไปในสถานที่นั้น

ซึ่งปล่องภูเขาไฟ ดาลลอล ที่มีชื่อเสียงนั้น เป็นอย่างมาก ซึ่งในสถานที่แห่งนั้นซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 50 เซลเซียส ซึ่งมีอุณภูทิที่สูงและจะอยู่ในทะเลทรายดานาคิล และมีความร้อนมากๆ ซึ่งสถานที่นั้นจะมีทะเลทราย โดยจะอยู่ในเขตพื้นของสามเหลี่ยมอะฟาร์ ซึ่งจะอยู่ในประเทศเอธิโอเปีย เพราะว่าบริเวณนั้นจะเป็นจุดที่ลึก ที่อยู่ในทะเลทรายดานาคิล เพราะฉะนั้นสถานที่นั้น จึงคือ แอ่งดานาคิล โดยสถานที่นั้นจะมีความลึกประมาณ 100 เมตร โดยความสูงจากระดับน้ำทะเล  ซึ่งในเขตทะเลทรายดานาคิล จะเป็นสถานที่ในการเหมืองเกลือ นั้นเอง

ถึงแม้ว่าภูเขาไฟดาลลอล จะมีความอันตราย และไม่ควรเข้าไปใกล้สถานที่แหง่นั้น แต่ความกลัวที่แม้แต่คนก็ห้ามเข้าไป แต่ก็แฝงไปด้วยความสวยงาม ที่มากับความน่ากลัวอันตรายต่อชีวิต เพราะด้วยความร้อน ที่จะมาทำร้ายจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในสภาพอากาศนั้นได้

ขอบคุณบทความจาก : soccersuck.com

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติทะเลสาบยางมะตอย

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติทะเลสาบยางมะตอย

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติทะเลสาบยางมะตอย

สำหรับการ เกิดขึ้นมาของทะเลสาบยางมะตอย  ที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีความแปลกมากๆ ซึ่งในทะเลสาบแห่งนี้นั้น โดยที่ทะเลสาบที่ไม่มีน้ำ แต่กลับพบว่าทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นยางมะตอย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1515 ซึ่งค้นพบโดย Sir Walter Raleigh เพราะฉะนั้นแล้ว มะเลสาบแห่งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยจะเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศตรินิแดด เพราะยางมะตอยนั้น สามารถนำมาใช้ในการทำถนน เพื่อใช้ในการเดินทางให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อถนนในการเดินทางไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง

การเกิดขึ้นมาของทะเลสาบยางมะตอยนั้น ยังไม่สามารถพบสาเหตุที่แท้จริง ของทะเลสาบแห่งนี้ เพราะว่าในส่วนของพื้นดินใต้ทะเลสาบ Pitch Lake ซึ่งจะมีเลื่อนของเปลือกโลก  อยู่ด้วย 2 รอย ที่มีการมาบรรจบกัน จากนั้นจึงดันน้ำมันดิบ ให้ขึ้นมาตามรอยแยกของเปลือกโลก เมื่อน้ำมันดิบที่ขึ้นมานั้น มาผสมกันกับเศษกรวดหินดินทราย มาเป็นเวลานับล้านๆ ปี เพราะฉะนั้น จึงทำให้กลายเป็นยางมะตอย ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วจึงสามารถบอกได้เลยว่าทะเลสาบแห่งนี้ จึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดยางมะตอย ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้นแล้วยางมะตอย ที่เกิดขึ้นมาที่ทะลสาบแห่งนี้ จึงไม่ได้ไร้ประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในทางเศรษฐกิจ ที่มาจากธรรมชาติ โดยเกิดขึ้นเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความมหัศจรรย์ ของทางธรรมชาติ

ขอบคุณบทความจาก : soccersuck.com

ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลแหวก

ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลแหวก

ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลแหวก

สำหรับทะเลแหวก ที่มีความสวยงาม ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่อยู่ใน จ.กระบี่ เพราะถือว่าเป็นสิง่ที่มหัศจรรย์อีกอย่างที่มีความสวยงาม ซึ่งทะเลแหวกนั้น จะเป็นชายหาดที่เป็นทางเดินที่มีระยะทางที่ยาวมากๆ เพราะเมื่อเวลาที่น้ำลด เราจะสามารถเห็นสันทรายสีขาว เราสามารถเดินเดินได้ ส่วนน้ำทะเลที่มีความใส ซึ่งนักท่องเมี่ยวจะมีความชื่นชอบมาก เพราะมีความงดงาม

การเดินทางนั้น เราจะเดินทางโดยทางเรือ ซึ่งจะผ่าน 4 เกาะสำคัญคือ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ และเกาะปอดะ สามารถใช้เวลาในการเดินทาง ท่องเที่ยวได้แต่ละเกาะ ภายใน 1 วันเพื่อเที่ยวชมเกาะต่างๆที่มีความสวยงาม

เมื่อเดินทางไปที่ เกาะไก่  หรือ เกาะด้ามขวาน  เราจะพบกับประติมากรรมเขาหินปูน เป็นรูปหัว ไก่  มีจะงอยปากยื่นออกมา โดยจะเป็นตัวไก่นอนหมอบอยู่ท่ามกลางผืนน้ำ นั้นเอง

เมื่อนั่งเรือไปเรื่อยๆ เราจะพบกับจุด ที่สามารถลงไปดำน้ำ เพื่อดูปะการังได้อย่างสวยงาม เพราะจุดนั้นจะเป็นจุดที่น้ำตื้น เพื่อชมฝูงปลาต่างๆ ที่แหวกว่ายไปมา ชมปะการัง ที่มีความสวยงาม

การเดินทางจากเกาะไก่  ไปยังเกาะปอดะ เราจะพบกับชายหาดสวยงามที่สุด  ส่วนด้านยกเว้นทางด้านทิศตะวัน ซึ่งจะเป็นหน้าผาหินสูงชัน ด้วยหาดทรายที่มีเม็ดที่ละเอียด เพราะฉะนั้นคนต่างชาติจึงชอบมานอนอาบแดด เพื่อช่วยย้อมสีผิว ให้เป็นสีแทน และเล่นน้ำกัน หน้าหาดจะมีเรือที่ดันแปลง มาเป็นเรื่อขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่วย

เพราะฉะนั้นแล้วการเทีย่วชมทะเล ที่มีความสวยงาม อย่างทะเลแหวก

ขอบคุณบทความจาก : thaiticketmajor.com

ธรรมชาติของเขตอนุรักษ์ไมโป

ธรรมชาติของเขตอนุรักษ์ไมโป

ธรรมชาติของเขตอนุรักษ์ไมโป

สำหรับธรรมชาติ ที่มีมีความอุดมสมบูรณ์ อย่างเขตอนุรักษ์ไมโป ที่มีชื่อเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะว่าในฤดูหนาวของทุกปี ซึ่งตามบริเวณหนองและบึง ในเขตของอนุรักษ์แห่งนี้ จะมีนกหลากหลายนานชนืด ที่มาอาศัยอยุ่ในบริ้วณแห่งนี้มากกมาย ซึ่งจะมีจำนวนนก มากถึง 380 สายพันธุ์ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ และนกเหล่านั้น ที่มาอาศัยนั้น จะมี 35 สายพันธุ์ ที่จะอยู่ภายใต้การอนุรักษ์สัตว์เอาไว้ ของจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนกนางนวลแกลบน้ำเค็ม และนกปากช้อนหน้าดำ  ที่จะอยู่ในการคุ้มครองเอาไว้ด้วย และที่เขตอนุรักษ์ไมโปนั้น ยังมีสัตว์มาอาศัยอยู่อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น นาก ปูก้ามดาบ หรือปลาตีน ซึ่งจะมาอาศัยอยู่ด้วยไม่น้อย

ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่นกจะเข้ามาอาศัยอยู่ สำหรับการดูนก ซึ่งจะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง เพราะช่วงเวลานี้ จะมีความเหมาะสมมากๆ ที่นกจะสามารถออกมาหาอาหารของมันเองเง่าย โดยอาหารที่ออกมาหานั้น จะเป็นจับปลา กุ้ง และปู ที่มีอยู่ในป่าชายเลนในเขตรอบๆ ของเขตอนุรักษ์ไมโป และพื้นที่ชุ่มน้ำอินเนอร์ดีพเบย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อนกจะออกมาหาอาหารได้ง่ายๆ

ซึ่งเขตอนุรักษ์ไมโปนั้น เราสามารถเข้าไปเที่ยวชมตามธรรมชาติ เพื่อชมนกมากมายหลายชนิด ที่มาอาศัยอยู๋ในสถานที่แห่งนั้น ซึ่งจะอยู่ที่ ฮ่องกง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นอย่างมาก ที่จะเข้ามาเที่ยวชม

ขอบคุณบทความจาก : discoverhongkong.com

สวนสาธารณะฮ่องกงปาร์ค

สวนสาธารณะฮ่องกงปาร์ค

สวนสาธารณะฮ่องกงปาร์ค

สำหรับสวนสาธารณะ ที่มีชื่อว่าฮ่องกงปาร์ค ที่เป็นสวนธารณะที่มีความเป็นธรรมชาติ ที่น่าเดินเล่นอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ด้วยธรรมชาติของโอเอซิสสีเขียว ที่อยู๋ท่ามกลางเมือง เพราะด้วยธรรมชาติ ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ที่อยู่ในตัวเมือง ซึ่งภายในสวนนั้นจะมีกรงนกขนาดใหญ่ เรือนกระจก ที่มีไว้พร้มครบถ้วน เพื่อให้มีความเพลิดเพลินในการมาเที่ยวสวนแห่งนี้ รวมไปถึงภายในฮ่องกงปาร์ค ยังมีสถานที่จดทะเบียนสมรส และยังมีนกกว่า 80 ชนิด ที่นำมาเอาไว้ภายในสวนแห่งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งจะเป็นสวนในแบบ ป่าฝน ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกด้วย

ซึ่งฮ่องกงปาร์ค จะมีทางน้ำไหลอยู่ด้วย เพื่อมาช่วยในการเชื่อมโยงภูมิทัศน์ภายในสวนแห่งนี้ซึ่งจะมีรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ลำธาร บ่อน้ำ และหน้าผา ที่ได้ถูกสร้างจากหินเทียม ตกแต่งเอาไว้ เพื่อความสวยงาม ที่มีความสมจริงมากๆ เป็นสถานที่มีความสวยงาม เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติ ใจกลางเมืองได้ อย่างทีท ฮ่องกงปาร์ค

การเข้าไป ดูนกยามเช้าที่ฮ่องกงปาร์ค ซึ่งคนที่ชอบการชมนก จะชอบมากๆ ที่จะมาชมนกใน ฮ่องกงปาร์ค เพราะนกที่มีอยู่มากมาย หลายชนิด ให้นักชมนกได้ชมกันอย่างมากมาย

การเดินชมนกที่ฮ่องกงปาร์ค ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าไปชมนก เพราะฉะนั้น คนที่ชอบชมนกไม่ควรพลาดที่จะเข้าไป ในฮ่องกงปาร์ค เพื่อชมธรรมชาตที่สวยงาม และได้ชมนกที่สวยงามอีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก : discoverhongkong.com

ทุ่งดอกไม้ป่า ของน้ำตกสร้อยสวรรค์

ทุ่งดอกไม้ป่า ของน้ำตกสร้อยสวรรค์

ทุ่งดอกไม้ป่า ของน้ำตกสร้อยสวรรค์  

สำหรับความงามทางธรรมชาติ ของน้ำตกสร้อยสวรรค์ เมื่อถึงปลายฝนต้นหนาว ที่อยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งอากาศกำลังดีในช่วงนั้น ซึ่งธรรมชาติจะสร้างสรรค์ความสวยงามของลานหินขึ้นมา โดยจะมีต้นไม้ ดอกไม้ ที่มีความสวยงาม และมีสีสันที่สวยงามเกิดขึ้นมาในช่วงนั้น และยังมีชื่อที่มีความไพเราะอีกด้วย อย่างเช่น ดุสิตา (หญ้าขาวก่ำ), สรัสจันทร (ดอกดิน), สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง), ทิพเกสร (นกน้อย), มณีเทวา (กระดุมเงิน), เหลืองพิสมร (เอื้องเหลืองพิสมร) เป็นต้น

ซึ่งตามลานหิน ก็จะมีดอกไม้มากมาย ที่จะเกิดขึ้นมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมากมาย ด้วยดอกไม้ป่านานาพันธุ์ ซึ่งจะสร้างความสวยงามแก่ทุ่งหญ้า ลานหินนั้นเป็นอย่างมาก

เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ธรรมชาติ ที่มีความสวยงามในช่วงนั้น ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถมาท่องเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ป่าได้ที่ ลานหินผาแต้ม และลานหินป่าดงนาทาม เพื่อชมดอกไม้มากมายตามธรรมชาติ ที่มีความสวยงามในช่วงนี้

การเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวในการชมธรรมชาติ เพื่อจะได่รับบรรกาศที่มีความเย็น รับบรรยากาศที่มีความสดชื่น จากที่ผาชะนะได ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็น  จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม หลายคนจึงมักจะไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แห่งนี้มากๆ เพื่อจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สัตว์ป่า น้ำตก ที่มีความสวยางามตามธรรมชาติ ที่หลายคนๆจะต้องไปเที่ยวให้ได้ เพราะธรรมชาติจะช่วยชาร์ตพลังชีวิตของตนเอง

ขอบคุณบทความจาก : guideubon.com

ธรรมชาติกับมนุษย์

ธรรมชาติกับมนุษย์

ธรรมชาติกับมนุษย์

มนุษย์เรานั้น การอยู่อาศัยนั้น จะต้องอาศัยกันซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อ ความสมดุลทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าในการดำรงชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนไปด้วย เพื่อความสมดุลมากขึ้น เพราะโลกของเรานั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อีกด้วย

เมื่อกาลเวลา ที่มีการผ่านไปมากๆ มีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ หลายสิบปี การพัฒนาสิ่งต่างๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมก็จะมีการเปลี่ยนไปมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราอาจจะพบว่า ปรากฏว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา ธรรมชาติก็จะโดนทำร้ายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงโดนทำร้ายไปเรื่อยๆนั้นเอง

การเกิด ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษ ทางน้ำ ส่งผลให้น้ำมีความเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตในน้ำตายเพิ่มมากขึ้น เพราะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นั้นเอง

การเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ จะมีการเสื่อมสภาพมากขึ้น และลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แร่ธาตุ ป่าไม้ พืช สัตว์ อาหารที่มีความจำเป็นก็จะลดน้อยลงไปตามๆกันอีกด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  เพราะประชากรที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ การหาที่อยู่อาศัยนั้น จึงยากมากขึ้นไปเรื่อยๆนั้นเอง ส่งผลทำให้มีความแออัด ในการอยู่อาศัย การนำเอาทรัพยากรมาใช้ อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้ทรัพยากรมีความเสื่อมสภาพ และลดน้อยลงไปได้นั้นเอง

เพราะฉะนั้นแล้วธรรมชาติ จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เพื่อมาช่วยในการดำรงชีวิตของตนเอง

ขอบคุณบทความจาก : tummachatsingwadlom.igetweb.com

ธรรมชาติของป่าชายหาด

ธรรมชาติของป่าชายหาด

ธรรมชาติของป่าชายหาด

          ตามธรรมชาติของป่าชายเลน ที่มีบรเวณพื้นที่ อยู่ระหว่างแผ่นดิน และชายหาด ชายหาดนั้น จะมีหาดทราย  หาดหิน หรือ หาดกรวด และหาดโคลน ที่มีอยู่ตามบริเวณป่าชายหาด

ป่าชายหาด จะมีความใกล้เคียงกับป่าชายเลน แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่  ป่าชายเลน น้ำจะท่วมขึ้นสูง และมีน้ำขังสูงและมีต้นไม้มาก ทีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย  ส่วนป่าชายหาดจะเปนแผ่นดิน เพื่อเป็นกำแพง และจะมีพืชพันธุ์ และชีวิตสัตว์ เข้ามาอยู่อาศัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ป่าชายหาด

การที่มีป่าชายเลน ป่าชายหาดนั้น ต้ไม้ที่เกิดขึ้นมาตรมชายทะเลนั้น โดยส่วนของรากของพืช ที่จะมาเป็นตัวช่วย ในการป้องกันการพังทลายของของหน้าดิน เพื่อไม่ให้โดนคลื่นชัดพาเอาหน้าดินออกไป  ป่าตามชายฝังทะเลนั้น ยังสามารถช่วยดูดซับสารพิษเอาไว้ได้  ช่วยในการปรับตัวรับแรงลม ไม่ว่าจะเป็นลมมรสุม ที่สามารถทำร้ายสิ่งต่างๆให้เกิดความเสียหายได้  ต้นไม้จะมีความสามารถทนความกร่อยเค็มของไอทะเล  เป็นที่ต้องการ ของสัตว์น้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดไปเลี้ยงลำต้นน้อย    สนทะเล  เตยทะเล  จิกทะเล  สัตว์ต่างๆที่มมาอาศัย และหาอาหาร ก็จะมีอยู่มมากมาย

เพราะฉะนั้นแล้วป่าชายหาด จึงมีความสำคัญมากๆ ต่อทางธรรมชาติ ช่วยในการต้านลม ช่วยลดการทำร้ายของหน้าดิน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆมากมาย และยังมีประโยชน์ต่อด้านของอุตสาหกรรมอีกด้วย ต้นไม้ตามป่าชายหาด ป่าชายเลน จึงมีความสำคัญ ซึ่งจะบางบอกให้เห็นถึงความอุดมสบูรณ์ทางธรรมชาติอีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก : web.ku.ac.th

ธรรมชาติของหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล

  ธรรมชาติของหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล

ธรรมชาติของหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล

ตามธรรมชาติของทะเล ที่มีความอุมสมบูรณ์นั้น ซึ่งการที่มีหญ้าทะเล และสาหร่ายทะะเล  ก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล ได้สามารถนำมาเป็นอาหาร  หากว่ามีหญ้าทะเล สาหร่ายทะเลที่มากๆนั้น ย่อมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทางเลเป็นอย่างมาก  ซึ่งอาหารเหล่านั้น ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น จะมาช่วยในการสังเคราะห์แสง ที่จะเป็นอาหารสำคัญของสัตว์ต่างๆ และยังช่วยให้ออกซิเจนใต้น้ำมีคถณภาพที่ดีอีกด้วย ซึ่งบริเวณไหนที่มีหญ้าทะเล และสาหร่ายทะเล เกิดขึ้นมาอยู่มากๆ  บริเวณนั้น ก็จะมีความอุดมสมบูณ์ในทุกๆด้านอีกด้วย  การที่หญ้าทะเล สาหร่ายทะเลนั้น มีมากมาย ก็จะเป็นที่อยู่อาศัย ของปลานานาชนิดมากมาย ที่จจะมาอาศัยอยู่ เป็นที่ในการวางไข่ และสามารถหลบซ่อนศัตรู เพื่อความปลอดภัย จากการโดนทำร้ายของสัตว์ตัวอื่น  และที่สำคัญหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล ยังช่วยให้น้ำบริเวณนั้น มีความบริสุทธิ์ปราศจากสารพิษ ที่มีความอันตราย สามารถทำร้ายทุอย่างที่มีชีวิตอีกด้วย

ซึ่งสาหร่ายทะเล และหญ้าทะเล ในประเทศไทยนั้น ที่มีอยู่หลายชนิด และขึ้นอยู่ตามธรรมชาติของท้องทะเลต่างๆ  ซึ่งในส่าหร่ายที่มีอยู่นั้น ยังเป็นสาหร่ายที่ มีประโยชน์ อยู่ด้วยหลายชนิด และยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ของไทยได้อีกด้วย ส่วนส่าหร่ายในบางชนิด เรายังสามารถนำมาใช้เป็นยา และสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดเป็นยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก : web.ku.ac.th